DĖL VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS

2023.04.11

4/11/20231 min read

Primename, kad varžybų organizatoriai, norintys organizuoti reitingines naujo 2024m. sezono Lietuvos šokių asociacijos varžybas, privalo iki einamųjų metų birželio 1d. pateikti laisvos formos prašymą organizuoti varžybas Lietuvos šokių asociacijai. Prašymas tvirtinamas valdybos daugumos nutarimu ir įsakymu per vieną mėnesį po prašymo pateikimo.